Pneus
1987 - 1993 | 1994 - 1998 | 1999 - 2004 | 2005 - 2009 | 2010 et + ]
  Description Années Prix
235-50-18 pirelli P-zero nero 2005-2014 $209.99
235-55-17 Pirelli P-zero nero 2005-2013 $199.99
235-55-17 Sumitomo HTRZIII 2005-2010 $169.00
245-35-20 Lexani LX-5 2005-2014 $149.99
245-45-17 Mickey thompson tires street comp 1979-2014 $179.99
255-40-19 NITTO INVO 2005-2015 $329.99
Mickey thompson tire ET street radial 1979-2014 $271.99
Mickey thompson tires ET drag slick 79-2013 $241.99